logo

GDPR

Persondataforordningen (GDPR)

Pr. 25. maj 2018 træder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, hvilket betyder, at jeg skal tydeliggøre for dig som klient, hvordan dine data behandles.

GDPR er det som vi på dansk kalder “Persondataforordningen”.

Det er EUs regulativ for beskyttelse af persondata, fx navn, e-mail, adresse, CPR, helbredsoplysninger mv.

Regulativet giver klienter udvidet ret til at få oplyst, rettet eller slettet data som offentlige og private virksomheder har om dem. Der gælder dog særlige regler for sundhedsdata.

Læs evt. mere her: http://www.gdpr.dk

Ift. dine sundhedsdata henvises til Autorisationsloven kap. 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 10190 28. juli 2018: autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Denne beskriver, at jeg som sundhedsfaglig professionel har pligt til at føre journal om dine helbredsmæssige forhold.