logo

Om Physical Movement

 • Annika

  Om annika

  Jeg har siden 2007 praktiseret som autoriseret fysioterapeut på flere privatklinikker i Odense og i København.

  Derudover har jeg arbejdet som fitnessinstruktør i privatejede og foreningsbaserede træningscentre i perioden 1999-2011.

  Træning har siden mine egne helt unge teenageår været en stor og betydningsfuld del af min hverdag. Således blev jeg som 11-årig udtaget til det lokale talenthold i svømning. Her lærte jeg at værdsætte fællesskabet i foreningslivet samt glæden og dedikationen ved at træne målrettet mod sportslige resultater.

  Siden har træning og konkurrencer været en central del af min personlige og faglige identitet.

  I kraft af mit job som fitnessinstruktør, stiftede jeg bekendtskab med CrossFit i 2009. Jeg har på egen krop oplevet de fysiske gevinster samt den sociale samhørighed som miljøet er kendt for.

  Desværre har jeg også erfaret, hvad det vil sige at blive skadet.

  Erfaringer som jeg i dag bruger i mit faglige virke som fysioterapeut.

 • CV

  Annika cv

  Udover at være autoriseret fysioterapeut fra skolen i Odense (2008), er min helt store passion optimal bevægelse og funktionel neurologi.

  Herunder har jeg videre uddannet mig indenfor:

  • NeuroKinetic Therapy (NKT) Level 1, 2 og 3 (certificeret)
  • Anatomy in Motion (AiM) Module I, II, III
  • Z-Health: Essentials (EEP)
  • Z-Health: R-phase
  • Z-Health: I-phase
  • Z-Health: S-phase
  • Z-Health: T-phase
  • Z-Health: Stamina (9S)
  • Z-Health: Structure (9S)
  • Z-Health: Next Evolution (9S)
  • Z-Health: Strength & Suppleness (9S)
  • Z-Health: Sustenance & Spirit (9S)
  • Z-Health: Skill & Style (9S)
  • Z-Health: Speed (9S)
  • Z-Health Master Practioner
  • Diverse Z-Health workshops
  • SFMA: Level 1
  • NeuroSeminar: "Whiplash and Mild Traumatic Brain Injuries”
  • Animal Flow Level 1
  • ”Golf Performance & Therapy”
  • Muskuloskeletal Terapi
  • McKenzie
  • Manipulationsterapi (Correction Academy)
  • Dynamisk Stabilitet ved Flemming Enoch
  • Idrætsfysioterapi
  • Medicinsk akupunktur
  • Laser terapi
  • Kinesiotape
  • FISAF Fitnessinstruktør (Instruktørskolen)
  • Diverse inden for træningsområdet, primært ProAcademy.

 • Metode

  Når du påbegynder et forløb ved mig vil du gennemgå følgende 3 trin:

  1. Vi lokaliserer årsagen til dit problem i bevægeapparatet gennem din historie og en grundig biomekanisk og neurologisk undersøgelse.

  2. Vi analyserer og vurderer, hvilken effekt årsagen har på din krop.

  3. Vi lægger en behandlingsplan bestående af aktiv øvelsesterapi og korrektion af uhensigtsmæssige bevægemønstre under hensynstagen til din hverdag og din målsætning.

  Du får:

  • En ny viden om dine styrker og weak pointers.
  • En ny viden om, hvad der har bremset dig i at opnå dine fysiske og funktionelle målsætninger.
  • En ny viden om, hvad du selv kan gøre, for at forbedre din krops udgangspunkt.
 • Z-Health ®

  z-healthJeg har gennemført den fulde uddannelsesrække inden for Z-Health. Denne består af 4 grundlæggende kurser samt 7 specialiserede kurser. Desuden blev jeg i maj 2019 verdens første Master Practioner, der er en certificering af det fulde program.

  Z-Health beskæftiger sig med hjernen og nervesystemet, og en af kerneydelserne er den såkaldte "Neuro Flow" undersøgelse, der er en grundig funktionel neurologisk undersøgelse.

  Gennem denne kortlægger man aktivitetsniveauet i hjernens forskellige områder. Herunder status på kranienerverne, der inkluderer øjnenes bevægelser og koordination, sensibilitet, reflekser, hørelse, balance, lugtesans mm.

  Udover den funktionelle neurologi beskæftiger Z-Health sig i høj grad med smerter, led-bevægelighed, sportsspecifikke bevægelser, og hvorledes alle disse faktorer integreres i vores hjerne og nervesystem.

  .

  Se evt. mere om Z-Health via grundlæggeren dr. Eric Cobbs blog:

  http://zhealtheducation.com/episode-35-how-to-explain-z-health-to-your-friends-and-clients/

 • Neurokinetic Therapy (NKT) ®

  thumb-e3277fd71803cecc6d5eeb8c966f40d9

  Siden 2013 har jeg efteruddannet sig inden for Neurokinetic Therapy® (NKT) Level 1, 2 og 3 ved David Weinstock og dr. Kathy Dooley i London og San Fransisco.

  NKT er en undersøgelses- og behandlingsmetode, der kortlægger årsagen til dysfunktioner i kroppens bevægemønstre.

  Hvis du bevæger dig uhensigtsmæssigt pga. smerter og/eller en skade i bevægeapparatet, vil kroppen og hjernens motoriske kontrolcenter reagere med, at nogle muskler og/eller andre af kroppens strukturer vil blive inhiberede – de vil ”slukke”.

  Herved er der andre strukturer, der bliver nødt til at kompensere, og derved komme på overarbejde. Disse muskler er ofte de såkaldte synergister, der godt kan lægge langt væk fra den inhiberede muskel.

  Ved at lokalisere dette samspil, og derefter først løsne for de faciliterede (overspændte) strukturer. Dernæst aktivere de hæmmede strukturer, er det muligt at re-programmere kroppens foretrukne bevægemønstre og genvinde normal og smertefri funktion og bevægelse.

  En af kerneydelserne under NKT er anskuelsen af kroppens "kinetic chains" (fx din bagkæde). Disse bygger på Thomas Myers "Anatomy Trains". Hvis du har et svagt eller over-aktivt led i denne kæde, bliver hele systemet påvirket.

  Derudover ved vi, at kroppen reagerer meget hierarkisk ift. kompensationer, og det ofte vil blive din vejrtrækning (diaphragma), din kæbe, din bækkenbund og eventuelle ar, der vil være de første strukturer, der bliver påvirket. Derfor indgår undersøgelse og behandling af disse - ofte oversete -strukturer som en helt integreret del af din behandling.

  Læs evt. mere om NKT her:

  http://neurokinetictherapy.com/for-clients/overview

 • Anatomy in Motion (AiM)™

  Jeg er uddannet i den fulde uddannelsesrække inden for Anatomy in Motion (AiM) (modul 1-3) i Dublin pr. 2013.

  AiM er grundlagt af Gary Ward, og er en protokol til at evaluere, korrigere og optimere vores gang-cyklus samt samspillet mellem kroppens ca. 206 knogler og hundredvis af led.

  Gennem et dybdegående analyse-redskab, kaldet “Flow Motion Model”, kortlægger vi leddenes bevægelser i hver af gang-cyklussens 6 faser fra top til tå.

  Modellen observerer, hvad der sker – eller endnu vigtigere: hvad der ikke sker! - i hele kroppen gennem hvert skridt vi tager, for at opklare, hvor vi skal finde årsagen til smerte og/eller påvirket ydeevne.

  Ved at introducere kroppen til de planer den har til rådighed, men ikke benytter, øges den optimale bevægelse – og herved performance, mobilitet og stabilitet.

  Med stor sandsynlighed har du oprindelig bevæget dig optimalt. Selv om det måske er meget længe siden.

  Kroppen er klog!

  Hvis den bliver præsenteret for et allerede etableret bevægelsesmønster, der er mere hensigtsmæssigt end det nuværende, vil den på sigt vælge det mest hensigtsmæssige. Også selv om det er blevet lidt “støvet”.

  Du kan betragte dine bevægelsesstrategier som kroppens “software”. Hvis der er kommet “virus” på “harddisken” vil dette sænke kroppens processer og ydeevne. AiM er anti-virus-programmet, der virker som den store “Reset”-knap.

  “Reset-knappen” er kraftigt forstørrede gangfase-specifikke 3D eccentrisk loadede bevægelser, der tager udgangspunkt i Flow Motion Modellen.

  Du vil typisk få kortlagt de 1 eller 2 faser, der har størst indflydelse på din krops ydeevne, og få udførelsen af disse ordineret som dine lektier. Disse skal udføres hyppigt, for at din hjerne har de bedst mulige vilkår for at genkende disse faser og genindføre dem reflektorisk under din gang.

  Du kan evt. se mere om AiM og Gary Ward her:

  https://www.youtube.com/watch?v=ouJHBAKLxGU

 • Fysioterapi & CrossFit

  Siden 2013 har min primære målgruppe været CrossFit udøvere.

  Jeg elsker at arbejde med denne målgruppe!

  I forstår, at ingenting kommer af sig selv – der er ingen ”quick fix”!

  I ved, at I selv bliver nødt til at tage ansvar og deltage aktivt I jeres behandling i form af øvelser og ændring af vaner, teknik og bevægemønstre.

  Desuden ved jeg på forhånd, at I er blevet coachet godt i landets boxe, og at jeres basis teknik er på plads.

  Jeg ved også, hvor stor betydning det har for din hverdag, at være skadet, når du er dedikeret CrossFit udøver.

  Hvad enten det er med henblik på konkurrence eller du ”bare” holder af at træne, være i god form og være social i din box.

  Det kan være altafgørende for dit fysiske og mentale helbred ikke længere at have din daglige gang sammen med dine trænings-buddies og mærke adrenalin-kicket, når uret sættes i gang.

  CrossFit har gennem tiden været meget udskældt i medierne og hos andre sundheds-professionelle.

  Og nej. I skal ikke træne med hovedet under armen og overse basis fysiologi som restitution.

  Det er dog heller ikke min oplevelse af, at flertallet af jer gør dette.

  Tværtimod.

  I er lydhøre, forandrings-parate og nysgerrige.

  Derfor nyder jeg altid at samarbejde med jer.

  Uanset hvilket niveau du træner på og med hvilken målsætning.

 • Fysioterapi & Hjernerystelse

  Hvert år registreres 25.000 hjernerystelser i Danmark. Desværre er tallet sandsynligvis en del højere, da et stort antal ikke oplever deres gener umiddelbart efter det udløsende traume.

  Det kan opstå uger, måneder – endda år efter påvirkningen, og det er ikke altid at der sættes lighedstegn mellem et cykelstyrt, en påkørsel eller et uheldigt stød med fx depression, angst, forstyrret søvn, nedsat hukommelse, ændret tolerance over for lyd og lys, fordøjelsesproblemer, og endda mere muskuloskelaterale problemer i kroppens led og muskler.

  Behandling af disse ”usynlige” symptomer er desværre fortsat lavt prioriteret inden for den offentlige genoptræning, men der findes andre og mere effektive måder at vende tilbage til din gamle identitet end hvile og træning i et overfyldt træningscenter.

  Til denne målgruppe anvender jeg primært funktionel neurologi, Z-Health, da det er vigtigt at forstå kroppen som én helhed bestående af såvel muskler og led, men i høj grad også af balance-organerne og øjnene = de vestibulære og visuelle styresystemer.

  Efter et hoved- og/eller nakke-traume handler det i høj grad om at forsikre kroppen og nervesystemet om, at faren er drevet over, og at den kan skrue ned for paraderne. Sålænge dette kører på over-drive, vil alle input blive tolket som en udefra kommende trussel af nervesystemet og reagere med symptomer som smerter, stress, svimmelhed, uro og træthed.

 • Samarbejdspartnere

  Jeg kan på det varmeste anbefale følgende sundhedsprofessionelle:


 • Persondataforordningen (GDPR)

  Pr. 25. maj 2018 træder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, hvilket betyder, at jeg skal tydeliggøre for dig som klient, hvordan dine data behandles.

  GDPR er det som vi på dansk kalder “Persondataforordningen”.

  Det er EUs regulativ for beskyttelse af persondata, fx navn, e-mail, adresse, CPR, helbredsoplysninger mv.

  Regulativet giver klienter udvidet ret til at få oplyst, rettet eller slettet data som offentlige og private virksomheder har om dem. Der gælder dog særlige regler for sundhedsdata.

  Ift. dine sundhedsdata henvises til Autorisationsloven kap. 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 10190 28. juli 2018: autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Denne beskriver, at jeg som sundhedsfaglig professionel har pligt til at føre journal om dine helbredsmæssige forhold.