NKT®

Jeg har efteruddannet mig inden for Neurokinetic Therapy® (NKT) Level 1, 2 og 3 siden 2013. Uddannelsen er ved David Weinstock og dr. Kathy Dooley i London og San Fransisco.

NKT® er en undersøgelses- og behandlingsmetode, der kortlægger årsagen til dysfunktioner i kroppens bevægemønstre.

Hvis du bevæger dig uhensigtsmæssigt pga. smerter og/eller en skade i bevægeapparatet, vil kroppen og hjernens motoriske kontrolcenter reagere med, at nogle muskler og/eller andre af kroppens strukturer vil blive inhiberede – de vil ”slukke”.

Herved er der andre strukturer, der bliver nødt til at kompensere, og derved komme på overarbejde. Disse muskler er ofte de såkaldte synergister, der godt kan lægge langt væk fra den inhiberede muskel.

Det er muligt at re-programmere kroppens foretrukne bevægemønstre og genvinde normal og smertefri funktion og bevægelse. Det gøres ved at lokalisere samspillet. Derefter løsnes for de faciliterede (overspændte) strukturer,  og dernæst aktiveres de hæmmede strukturer.

En af kerneydelserne under NKT® er anskuelsen af kroppens “kinetic chains” (fx din bagkæde). Disse bygger på Thomas Myers “Anatomy Trains”. Hvis du har et svagt eller over-aktivt led i denne kæde, bliver hele systemet påvirket.

Derudover ved vi, at kroppen reagerer meget hierarkisk ift. kompensationer, og det ofte vil blive din vejrtrækning (diaphragma), din kæbe, din bækkenbund og eventuelle ar, der vil være de første strukturer, der bliver påvirket. Derfor indgår undersøgelse og behandling af disse – ofte oversete – strukturer som en helt integreret del af din behandling.

NKT® er en filosofisk behandlingstilgang, hvor vi stiller spørgsmål.

Hvorfor er en stuktur stram?

Bare fordi noget er stramt, behøver det ikke betyde, at den bedste tilgang vil være at løsne den gennem udspænding, massage, foramrolling etc.

Hvad nu, hvis musklen er stram og underaktiv? 

En underaktiv struktur vil ofte reagere med en forkortning i forsøget på at skabe stabilitet af området.

En mobilisering af strukturen kan således være en bjørnetjeneste, hvor musklen reagere med at spænde yderligere op.
Hvis du derimod får kortlagt den kompenserende struktur og mobiliserer denne, for derefter at aktivere en underaktive og evt. stramme struktur, så får du behandlet kompensationen på den lange bane i stedet for at symptombehandle.

Du kan læse mere om NKT® her.

Behandlingstilgange

Z-Health® beskæftiger sig med hjernen og nervesystemet, og en af kerneydelserne er den såkaldte “Neuro Flow” undersøgelse, der er en grundig funktionel neurologisk undersøgelse.

Gennem et dybdegående analyse-redskab, kaldet “Flow Motion Model”, kortlægger vi leddenes bevægelser i hver af gang-cyklussens 6 faser fra top til tå.

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement