Z-Health®

Z-Health® beskæftiger sig med hjernen og nervesystemet. En af kerneydelserne er den såkaldte “Neuro Flow” undersøgelse, der er en grundig funktionel neurologisk undersøgelse.

Jeg har gennemført den fulde uddannelsesrække inden for Z-Health®. Uddannelsen består af 4 grundlæggende kurser samt 7 specialiserede kurser. I maj 2019 blev jeg verdens første Master Practitioner. Master Practitioner er en certificering af det fulde program.

Gennem “Neuro Flow” undersøgelsen kortlægger man aktivitetsniveauet i hjernens forskellige områder. Herunder status på kranienerverne. Det inkluderer bl.a.:

De områder, der virker sub-optimalt får du øvelser for at stimulere.

Udover den funktionelle neurologi beskæftiger Z-Health® sig i høj grad med smerter, led-bevægelighed, sportsspecifikke bevægelser, og hvorledes alle disse faktorer integreres i vores hjerne og nervesystem.

Man kan sige, at vi laver en opdatering af dit software:

Sensorisk input
Perception/fortolkning
Motorisk output

Sensorisk input

Perception/fortolkning

Motorisk output

Du kan læse mere om Z-Health® på grundlæggeren dr. Eric Cobbs blog lige her.

Behandlingstilgange

NKT® er en undersøgelses- og behandlingsmetode, der kortlægger årsagen til dysfunktioner i kroppens bevægemønstre.

Gennem et dybdegående analyse-redskab, kaldet “Flow Motion Model”, kortlægger vi leddenes bevægelser i hver af gang-cyklussens 6 faser fra top til tå.

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement