Du og din Hjerne #2: Perifere nerver

Velkommen til del 2 af ”Dig og din hjerne”.

 

Dagens indlæg omhandler dine perifere nerver.

De perifere nerver er de nerver, der udspringer fra rygmarven og forsyner kroppen med sensoriske og motoriske signaler.


Nerverne er forholdsvis sensitive, og deres funktion kan blive påvirket ved direkte og indirekte traumer herunder forstuvninger/forstrækninger og operationer.

Strukturerne er meget lange, og kan blive påvirket langs hele deres forløb fra rygmarven og ud i arme, ben og torso. 

Der kan være tale om en central afklemning fra rygsøjlen. Fx fra en diskusprolaps eller anden kompression mellem ryghvirvlerne.

På samme måde kan lokale kompressioner i fra skulder, albue, hofte, knæ afklemme nerven. 

Ligeledes kan hævelser af forskellig årsag forårsage afklemning af nerven. 

 

Symptomer

Ved en påvirket perifer nerve kan du opleve smerter, brænden, prikken eller andre former for påvirket følesans i området.
Du vil desuden ofte opleve nedsat stabilitet af området, der ikke responderer som forventet på stabilitetstræning.

Endvidere er det ofte således, at vi oplever refereret smerte relateret til de perifere nerver. 

Dvs. at vi kan opleve symptomer langt væk fra det beskadiget område.

Det er det vi fx kender fra ischias-smerter, hvor en central afklemning i lænden, kan medføre nedsat følesans og motorisk kontrol i foden.

 

Undersøgelse & behandling

I klinikken vil vi undersøge områdets sensibilitet (følesans) samt motoriske kontrol = muskel-aktivitet.

Ved milde til moderate nerve-påvirkninger kan vi aktivt mobilisere og stimulere nerven. 

Ved større påvirkninger kan operation komme på tale.

Nerverne kan ikke tåle statiske stræk over tid som vi kender fra udspænding af musklerne.

I stedet vil vi lave såkaldt nerve-mobilisering, der bedst kan beskrives som et glid af nerven, hvor vi fikserer den ene ende af nerven – ofte i forhold til hånd eller fod og bevæger den modsatte ende dynamiske ofte nakke eller lænd.

Derudover kan vi kombinere med stimulering af områdets relevante receptorer (se ”Du og din hjerne #1”) og/eller en stimulering af andre relevante områder af hjernen.

Se fx nerve-mobilisering af nerven, der forsyner ydersiden og forsiden af underben og ankel 

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement