Udtalelser til jobcenter etc.

Til dig, der bliver spurgt af jobcenter, forsikringsselskab, advokat etc., om din fysioterapeut kan lave en status på dig:

Her er vejledningen.

Den anmodende part skal sende en direkte anmodning med de specifikke spørgsmål, der ønskes besvaret.

Dette kan gøres til klinikkens E-boks eller via mail: info@physical-movement.dk

Det er obligatorisk at din samtykkeerklæring vedlægges sammen med anmodningen.

Bemærk:

Jeg vurdrerer aldrig aktuel eller fremtidig arbejdsevne eller mén-grad.

Herunder sygemelding.

Det er altid egen læge og evt. speciallæge, der står for denne vurdering. Jvf. lovgivningen om det socialt-lægelige samarbejde.

Statusen jeg udformer, vil altid være monofaglig.

Dvs. at den vil beskrive, hvilke funktionelle neurologiske problemstillinger jeg ud fra den objektive fysioterapeutiske undersøgelse finder.

Statusen bliver udformet med lægefaglige betegnelser.

Udtalelsen bliver faktureret som konsulentydelse fra anden aktør, hvilket aktuelt er 2.175,-. med 7 dages forfald.

Der vil være en ekspeditionstid på op til 30 arbejdsdage.

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement