Dig og din hjerne #6: Thalamus

Vi bevæger os længere op i din hjerne, og er nået til din Thalamus.


Thalamus er et område i hjernens midterste del, der fungerer som en form for “relæ”. 

Det vil sige, at det forbinder forskellige andre områder i hjernen, ved at videresende sensoriske og motoriske informationer. Det betyder, at Thalamus bl.a. er involveret i:

 • Din hørelse.
 • Dine musklers og organers funktion.
 • Din fordøjelse.
 • Dit syn.
 • Din hukommelse.
 • Din orientering.

Endvidere regulerer området din bevidsthed, søvn og vågenhed.Du vil ofte beskrive dine symptomer som brændende eller murrende smerter og/eller føleforstyrrelser på kroppens modsatte side af den påvirkede Thalamus – ofte på hele den ene side.Ligeledes vil der ofte være symptomer som:

 • ”Tics”.
 • Kramper i hænder og fødder.
 • Rystelser i hvile.
 • Humørsvingninger.
 • Apatisk adfærd og svært ved at igangsætte bevægelser.
 • Langsomme bevægelser.
 • Svært ved at lære nye bevægelser.


I den funktionelle neurologi undersøger vi primært Thalamus gennem din historie.

Vi ved, at Thalamus vil være påvirket ved langvarige smerter samt ved gentagne hoved-traumer.Derudover undersøger vi:

 • Din følesans.
 • Specifikke øjen-bevægelser (saccader og anti-saccader).
 • Din hukommelse.
 • Din koordination – herunder din evne til at bevæge dig i en 1:1 rytme over flere led, fx under en squat. Her skal du optimalt kunne time bevægelsen mellem hofte og knæ som én synkroniseret bevægelse.


Ift. behandling vil vi først og fremmest fokuseret på såkaldt moderne smertevidenskab og uddannelse om, hvad smerter skyldes. Se bl.a. Explain Pain samt TNE


Endvidere sensorisk stimulering af den modsatte side af kroppen samt specifikke visuelle øvelser.


Desuden vil det være gavnligt med fx:

 • ”Bone rhytm” øvelser (som fx squat)
 • Visualiserede bevægelser.
 • Terapi-formen ”mirror box”, hvor du arbejder med den smerte-/symptomfri kropsdel i et spejl du fokuserer på, således at hjernen får informationen om, at det er den modsatte trænings-side, der arbejdes med.
 • Forhindrings-baner (OCR FTW!).

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement