Du og din Hjerne #1: Receptorer

Din hjerne består af flere forskellige områder med hver deres ansvar som fx: 

 • Kontrol af kroppens bevægelser
 • Balance
 • Kropsholdning
 • De autonome funktioner som fx blodtryk, puls og kropstemperatur
 • Oplevelse af smerter
 • Dit humør
 • Kognition som fx hukommelse, opmærksomhed, sprog.

Og alt andet du oplever, føler, ser, hører, tænker, mærker og husker!

I de følgende blogs vil jeg gennemgå de enkelte områder for at tydeliggøre, hvorfor det er så vigtigt, at vi medinddrager den specifikke stimulering af områderne for at komme opfylde dine målsætninger.

Receptorer

Det første område jeg vil afdække, er dine såkalde ”receptorer”.
Receptorerne er små sanseceller, der modtager sanse-input.
Via elektriske impulser vil receptorerne lede de modtagne informationer til de rette steder i nervesystemet, der behandler informationerne, og som herefter skaber et output som fx bevægelse eller smerte.

Vi kategoriserer receptorer på forskellige måder.

Fx ift. hvilke type input de reagerer på:

1) Exteroceptorer: Responderer på input, der kommer uden for kroppen.
Berøring, tryk, temperatur, vibration, lys, lyd, lugt, smag.

2) Interoceptorer: Responderer på signaler inden fra kroppen og befinder sig i organer, blodårer og fascier.
Biokemiske præcesser og ændringer, organernes position og stræk, vejrtrækning, ændringer i temperatur.

Hvorfor er dette vigtigt?

Såfremt du har beskadiget muligheden for at modtage sanse-input med god kvalitet gennem dine receptorer, vil dine muligheder for at skabe gode motoriske output ligeledes være påvirket.

Det svarer til at din GPS kun får en brøkdel af signalerne fra satelitterne. 
Det vil alt andet lige blive en udfordring at bruge de indkomne informationer til at finde vej.

Eller med andre ord: 

Skabe bevægelse med god og smertefri kvalitet.

Er det virkelig relevant for mig?

Såfremt du har beskadiget din krops overflade med fx:

 • Ar fra traumer eller operationer
 • Tatoveringer
 • Piercinger
 • Påvirkede ledbånd og/eller nerver fx efter en forstuvning

Så vil du med stor sandsynlighed have påvirkede receptor signaler.

Dette kan således bruges aktivt i din rehabilitering eller ift. performance optimering.

Hvis vi gennem en sensorisk undersøgelse finder, at et eller flere sanse input er påvirkede, kan vi bruge dette til at påvirke kvaliteten af dine motoriske output – herunder smerter, bevægelighed, muskelaktivitet samt koordination.

De sensoriske input vi ofte oplever beskadiget og med god effekt af stimulering er:

 • Strygninger
 • Vibration
 • Stik
 • Temperatur

Det er pga. ovenstående af kinesiotape virker. 

Det samme gælder kompression – såvel bindinger som beklædning, diverse vibrations agrigater, varmepuder, kuldepakninger etc.

Og det er derfor, at det ikke er sjældent, at du i klinikken vil blive bedt om at ”børste” din tidligere forstuvede ankel med din vibrerende el-tandbørste, før du laver et-ben balance.


Eller derfor du skal ”prikke” din nakke med en papir-clips, før du bevæger din nakke ud i de yderstillinger den ellers ikke har haft adgang til i mange år og som stræk og manipulationer ikke har virket på.

Det er ofte de små brikker, der fuldender det store billede!

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement