“Threat Bucket”

I Physical Movement arbejder vi bl.a. med følgende koncepter.

Du er din hjerne

“Alt, hvad du nogensinde har følt eller gjort i dit liv skyldes din hjerne. 

På det mest basale niveau bestemmer de komplicerede programmer i din hjerne både, hvem du har været, og vigtigere, hvem du vil blive. 

Alle forandringer i mennesket sker på baggrund i ændringer i nervesystemet.

Alt, hvad vi er, er afledt af vores hjerne.”

Dr. Eric Cobb, Z-Health Performance.

Din hjernes primære job er overlevelse

Hovedparten af hjernen er programmeret til at besvare spørgsmålet:

“Hvor farligt er dette?”.

Således at du i det sunde nervesystem responderer hensigtsmæssigt på verden omkring dig, og derved holder dig i live.

“Bucket-effekten

Forestil dig, at dit nervesystem er som en spand – en “bucket”, der opfanger alle livets input i form af stressorer og trusler.

Disse stressorer er dem vi alle oplever i løbet af livet som fx:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Søvn
 • Kostvaner
 • Træning
 • Parforhold
 • Børn
 • Konflikter
 • Økonomi
 • Påvirket syn og/eller balance
 • Fysiske traumer

Når stressorerne fortsætter med at fylde spanden, vil trussels-niveauet stige indtil, der ikke er andre muligheder end at åbne for “taphanen”.

Resultatet bliver et output i form af symptomer som:

 • Smerter
 • Stress
 • Svimmelhed
 • Nedsat performance
 • Udmatning
 • Spændinger
 • Påvirket kropsholdning
 • Nedsat mobilitet
 • Nedsat koordination
“Threat Bucket”. Foto: Z-Health Performance.

Det behøver altså ikke at være ét isoleret input, der medfører symptomer, men den samlede mængde af stressorer, der får ”bægeret til at flyde over”.

I det tilfælde vil vi opnå det bedste resultat ved at fokusere helhedsorienteret på din problemstilling, og finde frem til, hvorledes du vil opnå det bedste pay-off ved mindst mulig indsats.

Nogle stressorer er uden for vores kontrol som fx et lille barn med kolik, der gør, at du ikke får sovet om natten.

Eller en pandemi, der gør, at du har mistet dit arbejde.

Til gengæld kan det være, at du kan optimere dine kost-vaner?

Få kigget på dine trænings-rutiner?

Eller få øvelser, der optimerer din balance og syn?

Derimod vil du nok ikke få de store varige resultater ud af at få behandlet stive led og muskler passivt, da vi således vil forsøge at fixe symptomet (output’et) frem for årsagen (input’et).

Styre-systemer, der kan forårsage stress

Vi fungerer i verden på baggrund af disse 3 systemer, der giver hjernen input:

 • Det visuelle system: Synet.
 • Det vestibulære system: Balance-centeret – GPS’en.
 • Det proprioceptive system: ”Den 6. sans”, der fortæller os, hvorledes vores krop er positioneret.

Når disse 3 systemer integreres af centralnervesystemet, skabes en overordnet kontrol af din krops position, holdning og bevægelse. 

Desuden har vi brug for brændstof i form af ilt og tilført energi.

Hvis et eller flere af disse systemer ikke yder optimalt, kan det opfattes som en trussel for kroppen.

Det kan således være det, der gør, at ”threat bucket” flyder over og medfører smerte, immobilitet, svimmelhed eller nogle af de andre symptomer/output.

Dvs. at du ikke nødvendigvis behøver at have en fysisk skade på dit hardware.

I langt hyppigere grad er der tale om en software fejl på et styresystem.

Forudsigelighed

Vores hjerner holder os i live ved hjælp af mønster-genkendelse: Forudsigelighed.

Ved at korrigere afvigelser i de ovenstående systemer kan vi forbedre kvaliteten af de input vi modtager.

Dette gør hjernens arbejde bliver nemmere ift. at forudse, hvordan vi bevæger os optimalt. Den kan således hurtigt, effektivt og refleksivt koorigere vores bevægelser baseret på de iput vi modtager. 

Ligesom en GPS, kommunikerer vores hjerne med de forskellige styresystemer, således at den kan programmere os til at udføre de funktioner vi ønsker så effektivt som muligt.

Som i en GPS, oplever vi, at vejvisningen svigter, hvis satelitterne (input-systemerne) giver modstridende informationer.

Vi bliver nødt til at sænke farten, og kører indimellem forkert.

Det betyder at vores hjerne ”bremser” vores ydeevne gennem smerte, svaghed, spændinger etc., fordi de input vi modtager er upålidelige.

Således kan vi hurtigt og effektivt øge performance og mobilitet, samt sænke smerter, hvis vi opdaterer fejlene i styresystemerne.

Kan du genkende ovenstående? Og vil du gerne have hjælp til at få sænket dit trussels-niveau? Så tøv ikke med at bestille tid.

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev fra Physical Movement